Raport Gartner’a dla platform XDR

Produkty Extended Detection and Response (XDR) mają coraz większą realną wartość w zwiększaniu wydajności operacji związanych z bezpieczeństwem.