Polityka Prywatności 4Sync

4sync > Polityka Prywatności 4Sync

RODO & Cookies

RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 4Sync Solutions Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie (02-237), przy ul. Instalatorów 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351692, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272551538, REGON: 140900519, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 107.500,00 zł, zwana dalej dalej Spółką.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu:
  a/ Przesyłania, na Państwa wniosek, newslettera.
  b/ Umożliwienia, na Państwa wniosek, udziału w organizowanych przez Spółkę webinariach.
  c/ Uzgadniania przeprowadzenia przez Państwa testów dostarczanych przez Spółkę rozwiązań.
  d/ Przekazywania informacji na temat zasad współpracy partnerskiej oraz prowadzenia dalszych rozmów na temat tej współpracy.
  e/ Odpowiedzi na inne, kierowane przez Państwa, zapytania.
  f/ Marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 2 lit. a-b są czynności podejmowane na Państwa żądanie w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, co stanowi art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 2 lit. c-f jest Państwa zgoda, co stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Spółki w związku z realizacją obowiązków służbowych.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do partnerów biznesowych Spółki, w tym znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych wskazanych w ust. 2. Przekazanie danych będzie poprzedzone pozyskaniem od Państwa oddzielnej zgody na realizację tej czynności.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej):
  a/ Wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, o ile podstawą przetwarzania danych osobowych była Państwa zgoda i nie jest dla Państwa świadczona usługa wskazana w ust. 2 lit. a,b.
  b/ Upływu roku od czasu ostatniego kontaktu Państwa ze Spółką, jeżeli Państwa dane osobowe były przetwarzane wyłącznie w celach określonych w ust. 2 lit. c – f.
  c/ Zakończenia świadczenia dla Państwa usługi wskazanej w ust. 2 lit. a,b, o ile Państwa dane osobowe nie są również przetwarzane w celach określonych w ust. 2 lit. c – f.
  d/ Uznania przez Spółkę braku zasadności prowadzenia działań w zakresie marketingu bezpośredniego, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę wyłączenie w tym celu.
 8. Przysługują Państwu prawa do żądania od Spółki: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 9. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informację o wycofaniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych prosimy przesłać na adres odo@4sync.pl
 10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację celu przetwarzania wskazanego w ust.2.
 12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.
 13. Wszelkie żądania i pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres Spółki lub na adres e-mail odo@4sync.pl.

Cookies

 1. Operatorem strony internetowej  https://4sync.pl, zwanej dalej Stroną Internetową jest 4Sync Solutions Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie (02-237), przy ul. Instalatorów 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351692, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272551538, REGON: 140900519, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 107.500,00 zł, zwana dalej Spółką.
 2. Strona Internetowa korzysta z plików cookies. Cookies stanowią dane informatyczne, które są zapisywane oraz przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, a także przesyłane do serwera podczas korzystania ze Strony Internetowej przez użytkownika.
 3. Cookies przeznaczone są do usprawnienia korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają ciągi tekstowe pozwalające na ich interpretację przez serwer.
 4. Cookies przypisane są do Strony Internetowej i są przechowane na urządzeniu końcowym użytkownika. Cookies w każdej chwili mogą być usunięte przez użytkownika.
 5. W ramach Strony Internetowej stosowane są cookies sesyjne (session cookies) oraz cookies stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są danymi tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies stałe przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Strona Internetowa wykorzystuje cookies w celu:
  a/ Optymalizacji działania Strony Internetowej, w związku z realizacją udostępnianych przez nią funkcji.
  b/ Zapamiętania ustawień użytkownika.
  c/ Umożliwienia autoryzacji przez serwera działań użytkownika zalogowanego, w szczególności zapewnienia, że do części Strony Internetowej wymagającej uprzedniego zalogowania posiadają dostęp wyłącznie użytkownicy zalogowani. W tym celu wykorzystywane są wyłącznie cookies sesyjne.
  d/ Zapamiętania użytkownika posiadającego konto na Stronie Internetowej w celu umożliwienia późniejszego dostępu do strefy wymagającej zalogowania bez konieczności podawania hasła.
 7. Cookies wykorzystywane przez Stronę Internetową mogą być w sposób jednoznaczny przypisany do konta użytkownika. Przypisanie to realizowane jest przez serwer Strony Internetowej w oparciu o identyfikator techniczny użytkownika przechowywany na serwerze, a także w oparciu o identyfikator (login) i hasło użytkownika. Brak powyższych danych uniemożliwia przypisanie cookie do użytkownika. W szczególności zastosowano kryptograficzną jednokierunkową funkcję skrótu chroniącą przed odczytaniem loginu i hasła użytkownika z treści cookie. 
 8. Spółka nie wykorzystuje cookies do profilowania działań użytkowników. Zakres monitorowania działań użytkowników opisano w warunkach korzystania ze Strony Internetowej.
 9. Strona Internetowa wykorzystuje elementy osadzone z serwisów https://youtube.com oraz https://maps.google.com. Serwisy te wykorzystują własne cookies, które, podczas korzystania ze Strony Internetowej, są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Polityka cookies `dotycząca powyższych serwisów jest dostępna pod adresem https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl
 10. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, w tym poprzez wymuszenie automatycznego blokowania cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 11. Ograniczenia stosowania cookies mogą wpłynąć na jakość korzystania ze Strony Internetowej oraz niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej, w tym mogą powodować brak możliwości otwierania niektórych plików lub dokumentów.