Case Study – LOGmanager w G.EN. GAZ Energia

W G.EN. GAZ Energia, który jest największym w Polsce prywatnym dystrybutorem gazu ziemnego, wdrożono system LOGmanager.