Fidelis EDR uzyskuje doskonałe wyniki w ocenach MITRE ATT&CK

Fidelis EDR w trakcie 2021 MITRE Engenuity Round 4 ATT&CK Evaluation skutecznie wykrył działanie ransomware jeszcze przed fazą szyfrowania danych.