Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”

4sync > Aktualności > Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”
cyberbezpieczny samorząd

W ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” każdy samorząd w Polsce otrzyma grant na to, aby wspomóc swoją infrastrukturę w obszarze cyberbezpieczeństwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

19 lipca rozpoczął się nabór wniosków, a samorządy mają czas na ich złożenie do 13 października br.

Do gmin, powiatów i województw ogółem trafi prawie 1,9 mld złotych. Każdy samorząd może dostać od 200 do 850 tysięcy zł., a wysokość dofinansowania oraz udział wkładu własnego są uzależnione od liczby mieszkańców i zamożności jednostki, czyli tzw. wskaźnika podatkowego odpowiedniego dla gmin, powiatów i województw. Do zapewnienia wkładu własnego, którego łączna wysokość dla całego projektu to ok. 4%, będą zobowiązane tylko najzamożniejsze samorządy.

Kluczowe obszary dofinansowania:

➡️ Organizacyjny – opracowanie, wdrożenie, audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) i/lub (re)certyfikacja SZBI na zgodność z normami.

➡️ Techniczny – implementacja narzędzi do monitorowania infrastruktury IT.

➡️ Kompetencyjny – szkolenia dla pracowników jednostek samorządu.

W oparciu o nasze doświadczenie, w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd, w obszarze technicznym w szczególności rekomendujemy rozwiązanie Logmanager.

Dlaczego Logmanager?

Opinia klienta:
(pełne Case Study 👉 TUTAJ)

„Zdaliśmy sobie sprawę, że łatwość obsługi rozwiązania Logmanager, w połączeniu z jego rozbudowanymi możliwościami analitycznymi, dadzą większe zrozumienie kontekstu zdarzeń w naszej infrastrukturze, ale także zaoszczędzą nam sporo czasu. To były główne czynniki przy wyborze tego rozwiązania jako centralnego repozytorium zdarzeń.”
Krzysztof Nowacki, Sekretarz Gminy Oborniki, Urząd Miasta Oborniki

Logmanager zapewnia spełnienie wymagań w zakresie rejestrowania i monitorowania zdarzeń w dostępie do informacji. Dzięki zastosowaniu Logmanagera organizacja zyskuje narzędzie do gromadzenia i przechowywania logów zdarzeń oraz ich monitorowania w celu wykrywania nieprawidłowości, podejrzanych aktywności lub prób nieautoryzowanego dostępu.

Logmanager to także system alarmowy reagujący na podejrzane działania lub próby nieuprawnionego dostępu, który w przypadku wykrycia niepożądanych zdarzeń lub zagrożeń może ostrzegać administratorów lub personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji. Narzędzie umożliwia również efektywne i szybkie analizowanie logów systemowych (dzienników zdarzeń, dostępów, bezpieczeństwa, aplikacji itp.) w celu wykrycia podejrzanych aktywności lub nieprawidłowości, które mogą wskazywać na próby nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji. A realizacja tych działań jest niezbędna do spełnienia kolejnego wymagania związanego z bieżącym wykrywaniem niepożądanych zdarzeń w infrastrukturze IT (jak np. nieautoryzowane próby logowania, zmiany uprawnień czy podejrzane działania użytkowników).

Logmanager pozwala na konsolidację w jednym narzędziu informacji płynących z różnych źródeł, ich konwersję do jednolitego formatu, zapewnienie ich dostępności i integralności oraz utworzenie reguł mających na celu ich automatyczną obsługę.

Logmanager to także szybka implementacja, krótki cykl treningowy oraz prosty interfejs web GUI, który może być obsługiwany nawet przez mniej doświadczonych członków zespołu.

I co istotne rozwiązanie nie posiada ograniczeń licencyjnych co do ilości źródeł zbieranych logów.

Napisz do nas logmanager@4sync.pl
Chętnie pokażemy system w działaniu i doradzimy!

Informacje o projekcie 👉 https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad