A10 Networks

4sync > Producenci > A10 Networks

A10 Networks dostarcza bezpieczne i skalowalne usługi dla aplikacji działających w środowiskach on-premise, multi-cloud i edge-cloud, by zapewnić lepszą wydajność ich użytkowania. Misją producenta jest umożliwienie dostawcom usług i przedsiębiorstwom wydajnego użytkowania aplikacji biznesowych, którym A10 Networks zapewnia bezpieczeństwo, dostępność i wydajność w ramach wspierania technologii 5G oraz transformacji do chmury. Producent dostarcza organizacjom rozwiązania gwarantujące uzyskanie jeszcze lepszych wyników biznesowych, wspierając jednocześnie ochronę inwestycji i pomagając w tworzeniu nowoczesnej infrastruktury. Firma A10 Networks, założona w 2004 roku, ma siedzibę w San Jose w Kalifornii.

Deszyfrator A10 Thunder SSLi jest bardzo istotnym elementów systemów bezpieczeństwa. Szyfrowanie komunikacji sieciowej jest bardzo powszechne – szacuje się, że obecnie już ponad 90% całej komunikacji sieciowej w sieci Internet oraz na styku Internetu z sieciami wewnętrznymi jest szyfrowana. Systemy bezpieczeństwa do analizy treści komunikacji sieciowej i wykrywania zagrożeń w zdecydowanej większości potrzebują ruchu sieciowego w jego jawnej formie. W przypadku komunikacji zaszyfrowanej są w stanie analizować jedynie jej parametry ilościowe oraz jakościowe (czas, kierunek, ilość przesłanych danych, zastosowana kryptografia, etc.) a na tej podstawie są w stanie wykryć jedynie bardzo nieliczne zagrożenia.

Bez deszyfracji nie da się analizować komunikacji z większością publicznych serwisów udostępniających na przykład konta webmail (Google, Onet, O2, Interia itp.), serwisów służących tłumaczeniu (np. Google Translate) lub przetwarzaniu informacji na inne formaty (optyczne rozpoznawanie tekstu – OCR, konwertery dokumentów na inne formaty itp.) czy dyski sieciowe (Google Drive, Dropbox itp.). Znaczna większość tego typu serwisów domyślnie szyfruje komunikację na całej trasie pomiędzy serwerem a użytkownikiem końcowym. Deszyfrator zainstalowany na tej ścieżce udostępnia jawną treść komunikacji do analizy systemom bezpieczeństwa umożliwiając wykrywanie nawet najnowszych i najbardziej zaawansowanych zagrożeń.

A10 Load Balancer jest rozwiązaniem, które ma za zadanie – poprzez równoważenie obciążenia serwerów – zapewnić naszym aplikacjom i usługom:

  • Skalowalność – w miarę wzrostu potrzeb, konieczna może się okazać rozbudowa infrastruktury serwerowej. Posiadając Load Ballancer wystarczy dodać nowy serwer do infrastruktury i do konfiguracji Load Ballancera, który zadba o to, żeby był on wykorzystywany do zwiększenia wydajności.
  • Wysoką dostępność – jeśli którykolwiek z serwerów ulegnie awarii, Load Ballancer wykryje ten fakt i ruch kierowany do tego serwera przekierowany będzie do innych (dostępnych) serwerów, dzięki czemu ciągłość działania nie zostanie zakłócona.
  • Ułatwienie zarządzania infrastrukturą serwerową – jeśli którykolwiek z serwerów wymaga przeprowadzenia jakichkolwiek prac utrzymaniowych, wystarczy oznaczyć go w konfiguracji Load Ballancera jako tymczasowo niedostępny i będzie można zająć się obsługą tego serwera bez ryzyka zakłócenia pracy całego środowiska.
  • Bezpieczeństwo – łatwiej jest zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa Load Ballancera a poprzez to systemów i aplikacji przez niego obsługiwanych, niż każdego z tych systemów i aplikacji przez nie dostarczanych z osobna.