Forum Polskich Użytkowników Rozwiązań Fidelis, Centrum Nauki Kopernik, 25 Kwietnia 2018

4sync > Aktualności > Forum Polskich Użytkowników Rozwiązań Fidelis, Centrum Nauki Kopernik, 25 Kwietnia 2018

Data: 25 kwietnia 2018 r. 

Godzina: 10.00-14.30


Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

Link do rejestracji: Zarejestruj się już dziś!

Program:

10.00  Powitanie i kawa 

10.30  Wizja i plany dotyczące Fidelis Elevate — prelegent: Tim Roddy, wiceprezes ds. strategii produktów z  zakresu cyberzabezpieczeń, Fidelis Cybersecurity 
Fidelis Network i Fidelis Endpoint (wykrywanie i  reagowanie w  punktach końcowych) 

11.15  Strategia obrony przed zaawansowanymi zagrożeniami: Fidelis Deception i pokaz — prelegent: Doron Kolton, dyrektor techniczny ds. technik dezinformacji, Fidelis Cybersecurity 

12.00  Przerwa 

12.30  Automatyczne wykrywanie i reagowanie. Jak integracja rozwiązań Fidelis Network i  Endpoint zmienia metody działania zespołów ds. bezpieczeństwa — w tym najnowsze aktualizacje produktów i  pokazy rozwiązań. Prelegenci: Nick Copeland, inżynier systemowy, międzynarodowy dział sprzedaży, i  Adam Burt, dyrektor techniczny, Fidelis Cybersecurity 

13.30  Wskazówki i porady oraz sesja pytań i  odpowiedzi  

Fidelis Network — prelegent: Nick Copeland, starszy inżynier ds. systemów INTL, Fidelis Cybersecurity 
Fidelis Endpoint — prelegent: Adam Burt, dyrektor techniczny, Fidelis Cybersecurity 

14.00  Brunch i networking 

15.30 Zakończenie 

Prelegenci 

Tim Roddy, wiceprezes ds. strategii produktów z  zakresu cyberzabezpieczeń, Fidelis Cybersecurity

Tim Roddy odpowiada za zarządzanie produktami, marketing produktów i  relacje z  analitykami w  Fidelis Cybersecurity.  Zanim dołączył do Fidelis Cybersecurity, przez 12 lat zajmował się zarówno zarządzaniem produktami, jak i  marketingiem produktów w firmach McAfee i  Secure Computing (która została przejęta przez McAfee).  Tim ma ponad 20-letnie doświadczenie, które zdobył w takich firmach jak Stellent, Alliance Data, CyberCash i  General Dynamics.  Prowadził prelekcje na wielu konterengach branżowych na szczeblu lokalnym i  krajowym. Tim Roddy uzyskał tytuł MBA w Anderson School na UCLA oraz tytuły licencjata i  magistra w  dziedzinie inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Kalifornijskim w  Berkeley. 

Doron Kolton, dyrektor techniczny ds. technik dezinformacji, Fidelis Cybersecurity
Doron Kolton od ponad 25 lat zajmuje stanowiska dyrektorskie i  kierownicze w branżach zabezpieczeń cybernetycznych i  rozwoju oprogramowania. Obecnie pełni funkcję dyrektora technicznego ds. dezinformacji w  Fidelis Cybersecurity. W 2013 roku założył firmę TopSpin Security, którą zarządzał jako dyrektor generalny do czasu przejęcia spółki przez Fidelis Cybersecurity. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa ds. produktów i  inżynierii w firmie Breach Security przejętej przez Trustwave. Jeszcze wcześniej zajmował kilka stanowisk w  firmie Motorola Semiconductor Israel, m.in. kierował rozwojem jej oprogramowania.