LOGmanager – krótki film o zarządzaniu logami cz.4 – Alertowanie

4sync > Aktualności > LOGmanager – krótki film o zarządzaniu logami cz.4 – Alertowanie

W imieniu producenta zapraszamy do obejrzenia kolejnego, czwartego z serii, 14-minutowego odcinka filmu i zobaczenia rozwiązania LOGmanager w działaniu.

Live Demo 3 Alerting” – to film z live demo, prezentujący sposób realizacji przez LOGmanager funkcji alertowania.

Zobacz też poprzednie filmy:

Live Demo Technical Introduction – Wprowadzenie

Live Demo 1 Data Search, Visualization & Analysis – Wyszukiwanie danych, ich wizualizacja i analizowanie

Live Demo 2 Classification & Parsing – Klasyfikacja i parsowanie logów