Cyfrowa Gmina z LOGmanager

4sync > Aktualności > Cyfrowa Gmina z LOGmanager
cyfrowa gmina

Do 10 lutego br. trwa trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina”, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz podniesienie ich poziomu cyberbezpieczeństwa.

Budżet programu to ponad 600 milionów złotych.

Wysokość wsparcia od 100 tysięcy do 2 milionów złotych – do 100% kosztów kwalifikowanych, bez konieczności zapewnienia wkładu własnego.

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) mogą ubiegać się o dofinansowanie na zadania związane z:

 1. cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej,
 2. edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
 3. analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

W ramach zadania 3 JST zobligowane są m.in. do gromadzenia logów systemowych oraz ich zabezpieczenia na wypadek śledztwa, gdyby doszło do incydentu. I na tę potrzebę doskonale odpowiada LOGmanager, dostarczając dokładnych i niepodważalnych dowodów zapisanych w logach. Tak zabezpieczone logi systemowe są podstawą analizy zmierzającej do ustalenia przyczyn awarii/incydentu i wykrycia sprawcy.

LOGmanager posiadając certyfikat potwierdzający zgodność rozwiązania ze standardem ISO 27001:2013 w zakresie rejestrowania danych do audytów kontrolnych, doskonale wpisuje się w realizację zadania zabezpieczenia logów systemowych, które w przypadku incydentu stanowią niepodważalny materiał dowodowy i umożliwiają przeprowadzenie efektywnego śledztwa.

Logi zapisane w bazie danych systemu LOGmanager są chronione przed modyfikacjami i usunięciem, a logi przechowywane na zewnętrznych nośnikach w ramach procesu archiwizacji są podpisywane cyfrowo, dzięki czemu mogą stanowić materiał dowodowy. Dostęp do logów zawierających poufne informacje może być ograniczony tylko do wybranych użytkowników.

Ponadto LOGmanager wspiera organizacje w realizacji wielu innych celów z obszaru cybersecurity:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa telepracy i stosowania urządzeń mobilnych
 2. Kontrola dostępu do sieci i usług sieciowych
 3. Rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników
 4. Przydzielanie dostępu użytkownikom
 5. Zarządzanie prawami uprzywilejowanego dostępu
 6. Stosowanie poufnych informacji uwierzytelniających
 7. Ograniczenie dostępu do informacji
 8. Procedury bezpiecznego logowania
 9. Użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych
 10. Kontrola dostępu do kodów źródłowych programów
 11. Zarządzanie kluczami
 12. Fizyczne zabezpieczenie wejść
 13. Zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem
 14. Rejestrowanie zdarzeń i Ochrona informacji w dziennikach zdarzeń
 15. Rejestrowanie działań administratorów i operatorów
 16. Synchronizacja zegarów
 17. Zabezpieczenia sieci i Bezpieczeństwo usług sieciowych
 18. Zabezpieczanie usług aplikacyjnych w sieciach publicznych
 19. Uwzględnianie bezpieczeństwa w porozumieniach z dostawcami
 20. Zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji

Więcej szczegółów 👉 pobierz broszurę LOGmanager vs ISO 27001:2013 (PL)

Zachęcamy także do zapoznania się z historiami wdrożeń i opiniami klientów wykorzystujących rozwiązanie LOGmanager w swojej codziennej pracy:

Case Study Urząd Miasta Oborniki

Case Study G.EN. GAZ Energia

Case Study BUDIMEX

Więcej informacji na temat programu ,,Cyfrowa Gmina” znajdą Państwo pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina.